KIP Service  |  Palvelut  |  Asiakkaat  |  Kumppanit  |  
Hyödykkeet

Hyödykkeet

Yksi tärkeistä tehtävistämme on taata KIPin alueella toimiville yrityksille päivittäisessä toiminnassa tarvittavien perushyödykkeiden saanti. Toimitamme asiakkaillemme kaikki tarvittavat vesilaadut ja paineilman. Verkostomme kautta asiakkaamme saavat myös kaukolämpöä, höyryä ja valmiin viemäröinnin.

KIP Service vastaa vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja järjestämisestä KIPin alueella. Tavoitteenamme on taata kaikkien, laadultaan moitteettomien, vesilaatujen saatavuus kaikissa tilanteissa. Tuotteinamme ovat merivesi, pintavesi, talousvesi sekä ioninvaihdettu vesi. Vedet johdetaan asiakkaille KIP Servicen omistamia runkolinjoja pitkin.

KIP Service Oy
Paristotie 15
67101 Kokkola
Tel. 010 505 9520