KIP Service  |  Palvelut  |  Asiakkaat  |  Kumppanit  |  
Koulutukset
JÄNNITETYÖKURSSI 15.11.2017

Koulutus alkaa / päättyy
Koulutus alkaa: 15.11.2017 klo 08:00 ja päättyy 15.11.2017 klo 16:00
Ilmoittautuminen loppuu
7.11.2017
Koulutuksen sisältö
Koulutustilaisuuden avaus
- sähkötyöturvallisuus jännitetöissä – motivointi!

Yleistä jännitetyöstä
- jännitetyön ja alueiden määrittely
- tekijöiden ammattitaitovaatimukset
- jännitetyökoulutus ja –menetelmät
- jännitetyön ehdot 
- työmenetelmäkohtainen ohje
- jännitetyökalut ja henkilönsuojaimet
- jännitetyön organisointi ja ohjeistaminen
- työryhmän kokoonpano

Vakiintuneet toimenpiteet, jotka eivät ole jännitetyötä
- mitä ne ovat?
- kuka saa niitä tehdä?

Varsinaiset jännitetyöt
- perustason jännitetyöt
- vaativat jännitetyöt

Työohjeen laadinta
1) yleiset edellytykset
2) laitteistorakenteiden rajoitukset
3) työ- ja suojavälineiden tarkistus
4) työkohteen jännitteettömäksi teko
5) erottaminen hätätilanteessa
6) kuormituksen tarkistus
7) lisäsuojaustarpeen tarkistus
8) työkohtaisen ohjeen teko
9) toimenpiteet työn keskeytyessä ja päättyessä

Harjoitustyöt edellisistä töistä
- käytännön työharjoittelu jännitteisillä rasteilla, sovitaan tarkemmin koulutuksen varmistuttua ja paikallisiin oloihin soveltuen

Kirjallinen kertauskoe tärkeimmistä asioista
Kokeen palautus                 

Koulutuksen tavoite
Koulutuksen käynyt tuntee sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 jännitetöitä koskevat ohjeet ja osaa soveltaa niitä omaan työhönsä. Lisäksi oppija hallitsee suojavälineiden ja jännitetyökalujen käytön jännitetyössä.
Koulutuksen kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu kaikille sellaisia sähköalan töitä tekeville henkilöille, joiden työ kohdistuu tarkoituksellisesti jännitteisiin osiin.
Kouluttaja
Timo Ylinen, Sähköinfo
Koulutuspaikka
KIP Service, Keltainen talo, Paristotie 15, Kokkola
Koulutuksen hinta
395 € (alv 0%), sisältää tarjoilut ja koulutusmateriaalit
Maksuehdot
14 päivää netto koulutuksen jälkeen
Lisätietoja
Minimi osallistujamäärä 13 henkilöä.

Lisätietoja antaa
Jorma Palomaa 
0105059523    
jorma.palomaa@kipservice.fi
Ilmoittautuminen loppuu
7.11.2017
Osallistujien määrä
Osallistujien määrä 19/20

KIP Service Oy
Paristotie 15
67101 Kokkola
Tel. 010 505 9520