KIP Service  |  Palvelut  |  Asiakkaat  |  Kumppanit  |  
Koulutukset
Turvallisuusneuonantaja (TNA) valmistava koulutus osa 2

Koulutus alkaa / päättyy
Koulutus alkaa: 16.10.2017 klo 08:00 ja päättyy 17.10.2017 klo 16:00
Ilmoittautuminen loppuu
4.9.2017
Koulutuksen tavoite

Turvallisuusneuvonantajan (TNA) nimeämisvelvollisuus 10 b § (124/2011)

Asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta (274/2002) Vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetuksiin sekä niihin liittyvään pakkaamiseen, kuormaamiseen tai muuhun vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvään toimintaan osallistuvan toiminnanharjoittajan on nimettävä vähintään yksi turvallisuusneuvonantaja. Neuvonantaja ohjaa ja seuraa vaarallisiin aineisiin kohdistuvaa toimintaa pyrkien mahdollisimman turvallisiin kuljetuksiin. Neuvonantaja toimii aina toiminnanharjoittajan valvonnassa.
Koulutuksen kohderyhmä

Tähtäimessä TNA-tutkinto? Kuka voi toimia turvallisuusneuvonantajana?

VAK-Turvallisuusneuvonantajalla tulee olla Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) myöntämä todistus TNA-pätevyyskoulutuksen suorittamisesta. Todistus osoittaa henkilöllä olevan tarvittava kuljetusmuotoa koskeva asiantuntemus kaikenlaisten vaarallisten aineiden kuljetuksiin. Turvallisuusneuvonantaja voi olla toiminnanharjoittajan työntekijä, johtaja, omistaja tai ulkopuolinen henkilö.
Kouluttaja
Pauli Moilanen
Koulutuspaikka
Port Tower 7 kerros
Koulutuksen hinta
Osat 1 ja 2, yhteensä 990€ (alv 0%)
Maksuehdot
lasku 14 vrk.
Lisätietoja
Koe on maantiepuolella kolme osainen. Yleinen (rasti ruutuun oikea vastaus) koe joita on 20 kpl. Seuraava osa kokeesta on kirjoitettava osuus, jossa on pääkysymys ja etsitään vastaus lakikirjasta ja kolmas on tehtäväkysymys eli case. Kokeessa voi olla esimerkiski yksi esimerkki aine vaikkapa rikkihappo. Tehtävänä ”tee mallirahtikirja lähttämöön”, ”Tee oikeat merkinnät IBC pakkaukseen”, ”tee lähettämön henkilökunnalle toimintaohjeet kuormaukseen” ja jos sattuu onnettomuus ”tee tilanteesta joko onnettomuusselostus tai onnettomuusraportti”.  Jos haluaa suorittaa myös rautatie puolen turvallisuusneuvonantaja tutkinnon – on koe samanlainen. Jos sen suorittaa maantie puolen kanssa yhtä aikaa, on se loppupäivästä ja kysymyksinä on vain kirjoitettava osuus ja case tehtävä. https://www.trafi.fi/liikennejarjestelma/vaaralliset_aineet/vak_turvallisuusneuvonantaja Ruokailu sisältyy kurssimaksuun
Ilmoittautuminen loppuu
4.9.2017
Osallistujien määrä
Osallistujien määrä 0/30

KIP Service Oy
Paristotie 15
67101 Kokkola
Tel. 010 505 9520