KIP Service  |  Palvelut  |  Asiakkaat  |  Kumppanit  |  
Koulutukset
Turvallisuusneuonantaja (TNA) Tutkinto

Koulutus alkaa / päättyy
Koulutus alkaa: 19.10.2017 klo 08:00 ja päättyy 28.9.2017 klo 16:00
Ilmoittautuminen loppuu
22.9.2017
Koulutuksen sisältö
Kokeessa selvitetään, onko kokelaalla tiedot kyseistä kuljetusmuotoa koskevista säädöksistä sekä turvallisuusneuvonantajan tehtävistä. Asetuksen 274/2002 liitteessä 2 on mainittu turvallisuusneuvonantajan kokeeseen liittyvät aiheet. Lisäksi kokeessa on kysymyksiä liittyen turvallisuusneuvonantajan tehtäviin (ks. asetus 274/2002 liite 1). Täydennyskoe on rakenteeltaan samanlainen kuin peruskoe. Se painottuu pääasiassa todistuksen voimassaoloaikana muuttuneisiin määräyksiin.
Koulutuksen tavoite

Turvallisuusneuvonantajan (TNA) nimeämisvelvollisuus 10 b § (124/2011)

Asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta (274/2002) Vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetuksiin sekä niihin liittyvään pakkaamiseen, kuormaamiseen tai muuhun vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvään toimintaan osallistuvan toiminnanharjoittajan on nimettävä vähintään yksi turvallisuusneuvonantaja. Neuvonantaja ohjaa ja seuraa vaarallisiin aineisiin kohdistuvaa toimintaa pyrkien mahdollisimman turvallisiin kuljetuksiin. Neuvonantaja toimii aina toiminnanharjoittajan valvonnassa.
Koulutuksen kohderyhmä

Tähtäimessä TNA-tutkinto? Kuka voi toimia turvallisuusneuvonantajana?

VAK-Turvallisuusneuvonantajalla tulee olla Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) myöntämä todistus TNA-pätevyyskoulutuksen suorittamisesta. Todistus osoittaa henkilöllä olevan tarvittava kuljetusmuotoa koskeva asiantuntemus kaikenlaisten vaarallisten aineiden kuljetuksiin. Turvallisuusneuvonantaja voi olla toiminnanharjoittajan työntekijä, johtaja, omistaja tai ulkopuolinen henkilö.
Kouluttaja
Rahkola Pekka (Trafi)
Koulutuspaikka
Port Tower 7 kerros
Maksuehdot
lasku 14 vrk.
Lisätietoja
Ilmoittautumisen tulee olla perillä Trafissa viimeistään 3 viikkoa ennen tutkintotilaisuutta. Trafi lähettää ilmoittautuneille osallistumisvahvistuksen tarkempine käytännön ohjeineen noin 2 viikkoa ennen tutkintotilaisuutta. Mikäli et ole ilmoittautumisestasi huolimatta saanut osallistumisvahvistusta viikkoa ennen tilaisuutta, ota yhteyttä Trafiin.
Ilmoittautuminen loppuu
22.9.2017
Osallistujien määrä
Osallistujien määrä 30

KIP Service Oy
Paristotie 15
67101 Kokkola
Tel. 010 505 9520