KIP Service  |  Palvelut  |  Asiakkaat  |  Kumppanit  |  
Koulutukset
VESITYÖKORTTIKOULUTUS 10.5.2019

Koulutus alkaa / päättyy
Koulutus alkaa: 10.5.2019 klo 08:00 ja päättyy 10.5.2019 klo 16:00
Ilmoittautuminen loppuu
8.5.2019
Koulutuksen sisältö
Koulutuksessa käydään läpi STM:n asetuksen (1351/2006) mukaisesti osaamistestissä vaadittavat osaamisalueet, joita ovat lainsäädännön tuntemus, veden hankinta, vedenkäsittely, vesijohtoverkostot, näytteenotto ja talousveden laadun valvonta. Oppikirjana käytetään VVY:n vuonna 2012 päivittämää Vesilaitostekniikka ja hygienia -opasta, joka jaetaan osallistujille.

Vesityökortti suoritetaan osallistumalla osaamistestaajan järjestämään testitilaisuuteen koulutuspäivän lopuksi. Testi suoritetaan joko vesilaitos- tai vesijohtoverkostotestinä esim. työnkuvan mukaan. Testin hyväksytysti suorittaneet saavat Vesityökortin, joka on voimassa viisi vuotta. Jokaisen testattavan tulee todistaa henkilöllisyytensä testitilaisuudessa.    
Koulutuksen tavoite
Talousvettä toimittavassa laitoksessa työskentelevällä, talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä on oltava riittävät perustiedot veden hankinnasta, veden mikrobiologiasta ja kemiasta, talousveden puhdistustekniikasta, vesijohtoverkostojen hygieniasta, henkilökohtaisesta hygieniasta, talousveden käyttötarkkailusta ja talousveden laatuun liittyvästä lainsäädännöstä.

Vesityökortin suorittamisella pyritään varmistamaan se, että kaikki talousveden parissa työskentelevät henkilöt, niin vesilaitoksen työntekijät kuin ulkopuolisen palvelun tarjoajat, ovat tietoisia veden laatuun vaikuttavista riskitekijöistä ja osaavat toiminnassaan minimoida riskejä.  
Koulutuksen kohderyhmä
Vesityökortti on lainsäädännön mukaan oltava kaikilla niillä vesihuoltoalan työntekijöillä, joiden toiminnalla voi olla vaikutusta talousveden laatuun. Koulutus soveltuu kaikille alan toimijoille vesihuoltolaitoksen henkilökunnasta aina urakoitsijoihin ja konsultteihin. 
Kouluttaja
Timo Tolonen, Suomen ympäristöopisto Sykli
Koulutuspaikka
Port Tower, Visit Center, KOKKOLA
Koulutuksen hinta
235 € (alv 0 %)/henkilö, sisältää materiaalin, tentin sekä tarjoilun.
Maksuehdot
14 päivää netto koulutuksen jälkeen
Lisätietoja
Lisätestin hinta 50 €/henk. (alv 0%) (jos henkilö suorittaa samalla sekä laitos- että verkostokortin).

Uusintatestin tai pelkän testin hinta 80 €/henk. (alv 0%).

Lisätietoja antaa
Jonas Sandlin
010 505 9543         
Ilmoittautuminen
   
Ilmoittautuminen loppuu
8.5.2019
Osallistujien määrä
Osallistujien määrä 21/24

KIP Service Oy
Paristotie 15
67101 Kokkola
Tel. 010 505 9520