KIP Service  |  Palvelut  |  Asiakkaat  |  Kumppanit  |  
Koulutukset
Säteilysuojelun täydennyskoulutus käyttöhenkilöstölle (5h) 25.4.2019

Koulutuksen sisältö

Säteilylainsäädäntö ja turvallisuusohjeet lyhyesti 
Ionisoiva säteily
- säteilyfysiikan perusteita, yksiköt ja käsitteet
- säteilylajit ympärillämme
- erilaisten isotooppien ominaisuuksia
- prosessimittarit, röntgen, radiografialaitteet
- laboratoriolaitteet
- varoituskyltit ja merkinnät
- laitetekniikkaa ja tilaajan käytössä olevat mittaussovellukset. 
Säteilyn mittaaminen, paljonko on paljon
- esimerkit mittaussovelluksista, säteilymittarit. 
Käyttö- ja käsittelyohjeita
- turvajärjestelyt
- umpilähteen sulkeminen ja avaaminen sekä kunnossapito. 
Vanhojen umpilähteiden hyödyntäminen ja käytöstä poistaminen  Riskit ja onnettomuudet
- tulipalot, kuvaukset ja muut vaaratilanteet
- paikallinen ohjeistus. 
Ionisoivan säteilyn terveyshaitat

Koulutuksen tavoite
Koulutus antaa osallistujille käsityksen tärkeimmistä säteilyfysiikan käsitteistä ja turvallisuus-
periaatteista sekä lisää säteilyn hyötykäytön tuntemusta. Osallistujilta ei edellytetä perustietoja
aiheesta. Säteilyturvakeskuksen STUK koulutusohjeen ST 1.8 mukaan turvallisuusluvan haltijoiden
(tässä teollisuusalueen yritykset) on huolehdittava siitä, että säteilyn käyttäjät (= käyttö,
kunnossapito, laboratoriohenkilöt, yms.) saavat säteilykoulutusta 5 tuntia 5 vuoden jaksoissa.
Koulutusta pidetään myös ST-ohjeen mukaisena täydennyskoulutuksena säteilyturvallisuudesta
vastaaville henkilöille, joiden koulutusvaade on 10 tuntia 5 vuodessa.
Koulutuksen kohderyhmä
Täydennyskoulutus kaikille säteilyn käyttäjille ja vastaaville johtajille ST-ohjeen 1.8 mukaisesti (5 tuntia) (säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivat henkilöt sekä muu käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö).

Ei edellytä aikaisempaa säteilysuojelukoulutusta.
Kouluttaja
Seppo Lappalainen, Sepon Konttori
Koulutuksen hinta
270 euroa + alv. 24 % (tarjoilun)
Maksuehdot
14 päivää netto
Lisätietoja

Jonas Sandlin

010 505 9543

Osallistujien määrä
Osallistujien määrä 1/32

KIP Service Oy
Paristotie 15
67101 Kokkola
Tel. 010 505 9520